Konsaltİnq
Xİdmətlərİ

Xidmətin adı (növü)

Ölçü vahidin adı

Vahidin sayı

Vahidin qiyməti (manat)

İcra müddəti

Şifahi məsləhət (sahibkarlıq, gömrük, vergi və lisenziya məsələləri və s.)

 

dəqiqə

 

20-dək

 

10

Dərhal (araşdırma tələb edildiyi halda 1-2 gün)

Dövlət orqanlarına müraciətlər

ədəd

1

36*

1-3 gün

Xarici hüquqi şəxslərin filiallarının və nümayəndəliklərinin yaradılması ilə bağlı sənədlərin tərtib edilməsi

 

ədəd

 

1

120*

 

1-3 gün

Şirkətin yaradılması və ləğv edilməsi ilə bağlı sənədlərin tərtib edilməsi (Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti)

 

ədəd

 

1

48*

Dərhal və ya 1 gün

Mənzil Tikinti Kooperativi yaradılması ilə bağlı sənədlərin tərtib edilməsi (MTK)

 

ədəd

 

1

96*

 

1-3 gün

Müqavilələrin və sazişlərin tərtibi (icarə, podrat, xidmət  və s.)

ədəd

1

60*

1-3 gün

Əmək müqaviləsinin tərtibi

ədəd

1

12*

Dərhal və ya 1 gün

 

*Sənədlərin tərtibinin sifarişi zamanı öncədən şifahi məsləhət verildiyi halda sənədin tərtibi üçün nəzərdə tutulmuş qiymətə şifahi məsləhətə görə xidmət haqqı əlavə edilir.                          

*Mövcud qiymətlərə 18% ƏDV daxildir.